Doneren vriend van de Wickevoorter Stadsboeren

Elke gift is meer dan welkom!


Draagt u de Wickevoorter Stadsboeren een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan de continuiteit van hun activiteiten? Dan kunt u zich aanmelden als Vriend van de Wickevoorter Stadsboeren en een donatie doen.
 
Dit kunt u doen door een ingevulde machtiging voor een periodieke overschrijving naar onze bankrekening te mailen naar de penningmeester via info@vriendendws.nl
 
Een eenmalige gift is uiteraard ook welkom! U kunt uw gift direct overmaken op ons bankrekeningnummer NL 26TRIO 0320 3368 32 t.n.v. Stichting Vrienden van de Wickevoorter Stadsboeren.
 
Alle donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar onze projecten
Alle gemaakte kosten van bestuursleden en vrijwilligers zijn voor hun eigen rekening, zo dat u er zeker van bent dat alle giften volledig besteed worden aan de projecten ten gunste van De Wickevoorter Stadsboeren.