Doneren vriend van de Wickevoorter Stadsboeren

Elke gift is meer dan welkom!


Draagt u de Wickevoorter Stadsboeren een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan de continuiteit van hun activiteiten? Dan kunt u zich aanmelden als Vriend van de Wickevoorter Stadsboeren en een donatie doen.
Dit kan door een doorlopende machtiging in te vullen bij de SEPA button via Geef.nl en dan de link naar https://www.vriendendws.nl/direct-doneren.
Een eenmalige gift is uiteraard ook welkom! U kunt uw gift direct overmaken op ons bankrekeningnummer NL 26TRIO 0320 3368 32 t.n.v. Stichting Vrienden van de Wickevoorter Stadsboeren.
Alle donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar onze projecten
Alle gemaakte kosten van bestuursleden en vrijwilligers zijn voor hun eigen rekening, zo dat u er zeker van bent dat alle giften volledig besteed worden aan de projecten ten gunste van onze doelen.