werkwijze vriend van de Wickevoorter Stadsboeren

Werkwijze


De Vriendenstichting wil zijn doelen bereiken door het werven van fondsen, donaties en subsidies die projecten en initiatieven van De Wickevoorter Stadsboeren ondersteunen en door zelf projecten voor te stellen om de missie, activiteiten en doelen van De Wickevoorter Stadsboeren te steunen.
Zo is er inmiddels in het najaar van 2023 een terras met loungebanken gerealiseerd waar de buurtbewoners en andere vrijwilligers met elkaar in contact kunnen komen. Dat bevordert de sociale cohesie van de buurt en de samenwerking tussen de vrijwilligers.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, dat hiervoor geen honorering ontvangt.  Bijdragen van subsidiegevers en donateurs komen vrijwel volledig ten goede aan een project of aan de algemene doelen van de stichting. 

Om het gestelde doel te bereiken zal de stichting potentiële subsidiegevers en donateurs benaderen die specifieke projecten willen steunen of die de doelstellingen van de stichting in het algemeen willen bevorderen.  Verder zal de stichting in voorkomende gevallen, via vrijwilligers, activiteiten organiseren die ten goede komen aan de stichting of die de stichting en zijn doelen bij een breder publiek bekend maken.

klanten en vrijwilligers open dag 30 september 2023 Wickevoort stadsboeren nieuw terras  gezelligheid sociale cohesie bloemen groenten pompoenen tuinvrijwilligers buurtgenoten