werkwijze vriend van de Wickevoorter Stadsboeren

Werkwijze


De Vriendenstichting wil zijn doel bereiken door het werven van fondsen, giften en subsidies die projecten en initiatieven van De Wickevoorter Stadsboeren ondersteunen en door zelf projecten voor te stellen om de missie, activiteiten en doelen van De Wickevoorter Stadsboeren te realiseren.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, dat hiervoor geen honorering ontvangt.  Bijdragen van subsidiegevers en donateurs komen vrijwel volledig ten goede aan een project of aan de algemene doelen van de stichting. 

Om het gestelde doel te bereiken zal de stichting potentiële subsidiegevers en donateurs benaderen die specifieke projecten willen steunen of die de doelstellingen van de stichting in het algemeen willen bevorderen.  Verder zal de stichting in voorkomende gevallen, via vrijwilligers, activiteiten organiseren die ten goede komen aan de stichting of die de stichting en zijn doelen bij een breder publiek bekend maken.