over vriend van de Wickevoorter Stadsboeren

Over de stichting


Stichting Vrienden van De Wickevoorter Stadsboeren (DWS) ondersteunt en bevordert de activiteiten en de exploitatie van De Wickevoorter Stadsboeren.

De stichting wil bijdragen aan de continuïteit van De Wickevoorter Stadsboeren. Hierdoor kunnen inwoners van de wijk Wickevoort, bezoekers en belangstellenden kennis maken met- en deelnemen aan het op biologisch dynamische en milieuvriendelijke wijze telen van een groot aantal verschillende groenten, kruiden en klein fruit.

Tijdens het oogstseizoen kunnen de deelnemers aan de stadsboerderij zo hun dagelijkse kost zien groeien en zelf oogsten. Op de stadsboerderij wordt gewerkt door vrijwilligers en Martin en Ada, de professionele tuinders. Gezamenlijk vervullen zij middels hun activiteiten en met hun enthousiasme een verbindende rol tussen de mensen die in en rondom de wijk Wickevoort wonen.

De stichting wil de bekendheid van de Wickevoorter Stadsboeren vergroten en door deze financieel en anderszins te ondersteunen bijdragen aan sociale cohesie, kennis van duurzame landbouw, biodiversiteit en gezond eten.

Uw bijdrage helpt ons deze doelstellingen te verwezenlijken!
Klik hier om vriend van de stichting te worden en een donatie te doen.